Đai da hỗ trợ tập nặng, bảo vệ lưng 2 màu đen, trắng

còn 15 hàng