Thanh lò xo bẻ tập tay tại nhà
¥3,500¥9,000 Lựa chọn các phương án