Set tăng cân tăng cơ (V1 mass + R1 blend whey + Shaker)

còn 10 hàng