Về các điều khoản

Với việc sử dụng svfit.jp (xin viết tắt là SVFIT), bạn đồng ý chấp nhận các điều khoản nêu dưới đây. Những điều khoản này có hiệu lực ngay khi bạn lần đầu tiên dùng svfit.jp.

Bạn đồng ý dùng SVFIT chỉ với những mục đích đúng pháp luật và không xâm phạm quyền, giới hạn hoặc ngăn cấm người khác sử dụng SVFIT. Những hành vi bị ngăn cấm gồm sách nhiễu hay gây phiền não hoặc khó chịu cho bất cứ ai, hay đăng nội dung có tính chất bôi nhọ, tục tĩu hoặc làm gián đoạn việc lưu thông đối thoại trên mạng.

Bản quyền trí tuệ

Tất cả các bản quyền, mẫu mã, quyền về kiểu mẫu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác (đăng ký cũng như không đăng ký) trên và trong SVFIT và tất cả các nội dung (dưới mọi hình thức) được đặt trên mạng đều thuộc quyền sở hữu của SVFIT hoặc người cấp phép cho SVFIT. Bạn không được sao chép, tái bản, cắt xén, tải xuống, phát sóng, chuyển tải, hoặc dùng nội dung của SVFIT bất cứ trong trường hợp nào, ngoại trừ cho mục đích cá nhân và không mang tính chất kinh doanh. Nếu dùng nội dung của SVFIT cho những mục đích khác, bạn phải được SVFIT cho phép trước bằng văn bản.

Các tên tuổi, danh mục, hình ảnh và logo biểu trưng cho SVFIT hoặc đối tượng thứ ba và các tài liệu, chương trình đều thuộc bản quyền, quyền về kiểu mẫu, mẫu mã của SVFIT và đối tượng thứ ba. Những điều ghi ở đây sẽ không được coi như trao quyền dùng thương hiệu, bản quyền hay mẫu mã thiết kết của SVFIT hay bên thứ ba.

Đóng góp cho SVFIT

Với việc chia sẻ (trong đó có các bài viết, hình ảnh, video, hay âm thanh) với SVFIT, bạn đồng ý cho phép SVFIT được sử dụng miễn phí các tài liệu này dưới bất cứ hình thức nào SVFIT muốn (trong đó có cả việc sửa đổi hoặc làm cho nó thích hợp với chương trình phát sóng và biên tập) cho các chương trình của SVFIT trên các truyền thông thế giới (trong đó có trang svfit.com được bạn đọc quốc tế truy cập). Trong một số trường hợp, SVFIT có thể chia sẻ những tài liệu của bạn với đối tượng thứ ba có uy tín.

Bản quyền về tài liệu của bạn vẫn thuộc về bạn và sự cho phép này không phải là sự độc quyền. Do đó, bạn vẫn tiếp tục sử dụng tài liệu theo ý bạn muốn, trong đó có cả việc cho người khác sử dụng.

Để SVFIT có thể sử dụng những đóng góp của bạn, bạn phải bảo đảm rằng đó là tài liệu do bạn làm ra, nó không có tính chất phỉ báng và không vi phạm luật lệ nào của nước Việt Nam, và bạn có quyền cho phép SVFIT được sử dụng nó với những mục đích được nêu trên. Bạn cũng phải nhận được sự đồng ý của bất cứ ai xuất hiện trong tài liệu của bạn hoặc sự đồng ý của cha mẹ hoặc người bảo trợ nếu những người đó dưới 16 tuổi.

Xin đừng gây nguy hại cho chính bản thân bạn và những người khác hay tạo ra những rủi ro không cần thiết hoặc không tuân theo luật pháp khi làm những tài liệu mà bạn có thể đóng góp cho SVFIT.

Nếu như bạn không cho SVFIT được các quyền nêu ra ở trên trong những điều khoản này, xin đừng gửi hoặc chia sẻ tài liệu của bạn với svfit.jp.

Để có thể tham dự hoặc đóng góp nội dung vào một chương trình cộng đồng được chọn lọc nào đó của svfit.jp (trong đó có các diễn đàn) có thể bạn phải đăng ký. Tất cả các thông tin cung cấp cho SVFIT qua việc đăng ký hoặc qua một liên hệ nào đó với svfit.jp sẽ được thu thập, lưu trữ và dùng theo đúng các qui định về Quyền Riêng Tư của SVFIT.

Quy định Viết bài – Bình luận

Bạn đồng ý tham gia cộng đồng SVFIT theo những Quy định dưới đây:

1. Ý kiến của bạn:

– Các đóng góp phải văn minh, lịch sự.

– Không có hành vi quậy phá, lăng mạ: ý kiến phải mang tính xây dựng, lịch sự.

– Nội dung không gây chướng tai, gai mắt: diễn đàn không chấp nhận các ý kiến mang giọng phỉ báng, hăm dọa, khiếm nhã về tình dục hay sắc tộc.

– Độc giả mọi lứa tuổi và khả năng đều có thể tham gia cộng đồng SVFIT

– SVFIT không chấp nhận thư rác (spam) hay những ý kiến không liên quan chủ đề đặt ra. Quý độc giả cũng vui lòng đừng gửi nhiều lần một ý kiến hay nhiều ý kiến tương tự nhau.

– Không gửi ý kiến mang tính chất quảng cáo.

– Các ý kiến không viết bằng tiếng Việt có thể không được đăng tải.

– Không mạo danh

– Không dùng tên truy cập không phù hợp (khiếm nhã, quấy rối…)

– Không lạm dụng chức năng khiếu nại. Nếu bạn lạm dụng, tài khoản của bạn có thể bị khóa.

2. Tài khoản của bạn ở SVFIT

Nếu bạn dùng nhiều tài khoản với mục đích gây rối diễn đàn hoặc người khác, chúng tôi có thể xóa bỏ tài khoản của bạn.

Tài khoản phải được đăng ký bằng một email mà bạn thường sử dụng, để ban quản trị có thể gửi thư cho bạn. Tài khoản đăng ký thông qua email người khác hoặc email tạm thời có thể bị đóng mà không thông báo trước. SVFIT có thể yêu cầu người dùng xác nhận lại tài khoản nếu chúng tôi tin rằng họ sử dụng email không hợp lệ.

SVFIT có quyền đóng tài khoản nếu người dùng bị xem là sử dụng proxy IP để che giấu việc tạo nhiều tài khoản ở SVFIT, hoặc nếu một người dùng bên ngoài Việt Nam lại giả vờ đang ở Việt Nam, hoặc phá rối dịch vụ của chúng tôi theo bất kỳ cách nào.

3. An toàn

Quý vị không nên tiết lộ thông tin cá nhân hay về người khác trên diễn đàn SVFIT.

4. Yêu cầu pháp lý

Không được đăng tải hay chia sẻ tài liệu, thông tin có tính phỉ báng, bôi nhọ trên diễn đàn. Điều này bao gồm văn bản, hình ảnh, video, hoặc audio.

Quý vị đồng ý chỉ đăng tải hay chia sẻ ở diễn đàn những đóng góp của chính mình. Người dùng không được vi phạm bản quyền, đạo văn, hay xâm phạm các quyền của SVFIT hay bên thứ ba bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền riêng tư.

5. Nếu bạn dưới 16 tuổi:

Xin vui lòng có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi tham gia cộng đồng SVFIT.

Không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân hay về người khác (ví dụ trường học, số phone, tên đầy đủ, địa chỉ nhà hay email).

6. Trường hợp vi phạm:

Nếu quý vị không tuân thủ các quy định của cộng đồng, SVFIT có thể liên lạc để thông báo vì sao đóng góp của quý vị đã bị từ chối hoặc biên tập lại.

Nếu quý vị đăng tải hay chia sẻ nội dung không hợp lệ, hoặc quấy rối trang svfit.jp một cách liên tục hoặc nghiêm trọng, SVFIT có thể dùng mọi thông tin có được về quý vị để ngăn chặn vi phạm. Điều này có thể bao gồm thông báo cho bên thứ ba như cơ quan, trường học, hoặc nhà cung cấp email về các vi phạm đó.

SVFIT giữ quyền xóa bất kỳ đóng góp nào, hoặc có hành động với các tài khoản ở THOL vào bất kỳ lúc nào, hoặc vì bất kỳ lý do nào.
Miễn trừ trách nhiệm:

SVFIT không bảo đảm tính kịp thời, trọn vẹn hay hiệu suất của trang web hay nội dung. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo đảm rằng mọi nội dung do SVFIT cung cấp là chính xác và chuyên nghiệp nhất, nhưng SVFIT không giữ trách nhiệm vì bất kỳ sai sót, hay nội dung không chính xác trên trang web.

SVFIT sẽ không chịu trách nhiệm cho những mất mát hay thiệt hại sau đây (dù những thiệt hại hay mất mát đó có được biết trước, thấy trước hay không): (a) mất dữ liệu; (b) mất lợi nhuận; (c) mất việc hay công ty; (d) mất cơ hội; (e) mất cảm tình hay thương tổn cho danh tiếng; (f) mất mát của các bên thứ ba; hoặc (g) bất kỳ thiệt hại trực tiếp, đặc biệt, hay mang tính hậu quả xuất phát từ việc sử dụng svfit.jp.

SVFIT không bảo đảm rằng các chức năng trên svfit.jp sẽ hoạt động liên tục hay không có lỗi, rằng các nhược điểm sẽ được sửa, hay svfit.jp hoặc server của trang không có virus. Trách nhiệm của quý vị là thực thi những thủ tục cần thiết cũng như kiểm tra virus để bảo vệ tính chính xác của dữ liệu.
Các điểm chung

Nếu có điểm nào trong các điều khoản này bị cho là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thực hiện do luật pháp của bất kỳ tiểu bang hay đất nước nào nơi các điều khoản này được nhằm hiệu lực, thì theo mức độ và phạm vi quyền tài phán cho rằng điểm đó là bất hợp pháp, không hợp lệ hay không thể thực hiện, điểm đó sẽ được bỏ và xóa khỏi các điều khoản này

Việc SVFIT không thể hay chưa thể thực hiên bất kỳ quyền nào trong các điều khoản này không có nghĩa là SVFIT không có quyền thực hiện quyền đó.

Việc sử dụng trang svfit.jp phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện ở Việt Nam và Nhật Bản, phải được diễn giải theo đúng luật pháp Việt Nam, Nhật Bản và phụ thuộc vào quyền phán xét duy nhất của tòa án Việt Nam, Nhật Bản.

Nếu có thắc mắc về những điều khoản sử dụng này, bạn có thể email cho chúng tôi.