Tăng sức mạnh, tỉnh táo tập luyện (WPI + Madness + EAA R1)

còn 10 hàng