Thiết kế 3 – 2023-12-16T142434.231

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.