Thiết kế 3 – 2023-11-27T181508.215

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.