Thiết kế 3 – 2023-11-18T172944.526

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.